Edunvalvonta

Edunvalvonta
Jäsenenä olet meille ja koko liitolle tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen painoarvoa, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Laukaan Vanhusneuvoston kausi on vv. 2021-2023 ja v. 2023  varsinainen jäsen Eila Kallioinen ja varajäsen Pirjo Karetie.

Keski-Suomen Kansallisen Senioripiirin edustajamme on Liisa Moilanen 040 821 0231.

Keskusjärjestömme Kansallinen senioriliito ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto ry on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.